logo
Newyddion
Hafan> Amdanom ni > Newyddion

Beth ddylid rhoi sylw iddo wrth gynnal a chadw pwmp allgyrchol fflworoplastig?

Amser: 2023 05-24-

Rhagofalon wrth gynnal a chadw pwmp allgyrchol fflworoplastig


1. Iriad

Yn ystod gweithrediad y pwmp allgyrchol fflworoplastig, gall y cyfrwng cludo, dŵr a sylweddau eraill ddianc i'r tanc olew ac effeithio ar weithrediad arferol y pwmp. Dylid gwirio ansawdd iraid a lefel olew yn aml. Er mwyn gwirio ansawdd yr ireidiau, gellir defnyddio arsylwi gweledol yn ogystal â samplu a dadansoddi cyfnodol. Gellir gweld faint o olew iro o'r marc lefel olew.

Dylid disodli olew y pwmp allgyrchol fflworoplastig newydd ar ôl wythnos o weithredu, a dylid disodli olew y pwmp y mae ei berynnau'n cael eu disodli yn ystod yr ailwampio hefyd. Rhaid newid yr olew oherwydd bod mater tramor yn mynd i mewn i'r olew pan fydd berynnau a siafftiau newydd yn rhedeg. O hyn allan, dylid newid yr olew bob tymor.


2. Dirgryniad

Ar waith, mae dirgryniadau yn aml yn digwydd oherwydd ansawdd gwael y darnau sbâr a chynnal a chadw, gweithrediad amhriodol neu ddylanwad dirgryniad piblinell. Os yw'r dirgryniad yn fwy na'r gwerth a ganiateir, rhowch y gorau i gynnal a chadw er mwyn osgoi difrod i'r peiriant.


3. o gofio cynnydd tymheredd

Yn ystod y llawdriniaeth, os yw'r tymheredd dwyn yn codi'n gyflym a bod y tymheredd dwyn yn rhy uchel ar ôl ei sefydlogi, mae'n dangos bod problem gydag ansawdd gweithgynhyrchu neu osod y dwyn, neu ansawdd, maint neu ddull iro'r iraid dwyn (saim ) ddim yn bodloni'r gofynion. Gall olew dwyn losgi allan os na chaiff ei drin. Gwerth tymheredd caniataol Bearings pwmp allgyrchol plastig fflworin: Bearings llithro <65 gradd, Bearings treigl <70 gradd. Mae'r gwerth a ganiateir yn cyfeirio at yr ystod a ganiateir o dymheredd dwyn dros gyfnod o amser. Ar ddechrau'r llawdriniaeth, bydd tymheredd dwyn y dwyn sydd newydd ei ddisodli yn codi, ac ar ôl cyfnod o weithredu, bydd y tymheredd yn gostwng ychydig ac yn sefydlogi ar werth penodol.


4. perfformiad rhedeg

Yn ystod y llawdriniaeth, os nad yw ffynhonnell yr hylif yn newid, nid yw agoriad y falfiau ar y pibellau mewnfa ac allfa yn newid, ond mae'r pwysau llif neu fewnfa ac allfa wedi newid, sy'n dangos bod y centrifuge fflworoplastig yn ddiffygiol. Rhaid darganfod yr achos yn gyflym a'i ddileu mewn pryd, fel arall bydd yn achosi canlyniadau andwyol.
Cysylltwch â ni

沪公网安备 31011202007774号